Maritime Bank Internet Banking

Project Start- End

15.06.2015 - 15.06.2016

Category

Client

Maritime Bank
Maritime Bank Internet Banking 2018-01-12T16:12:50+00:00

Maritime Bank Internet Banking

Chúng tôi bắt đầu vào mùa hè năm 2015, cùng với đội ngũ phát triển dự án từ phía MSB và M1Tech. Mục tiêu đặt ra cho toàn đội là làm sao ra mắt được một hệ thống Internet banking và Mobile App thực sự thuận tiện cho người dùng. Tối ưu hoá và mở rộng thêm tính năng. Tháng 6 và 8 chúng tôi đã đưa ra được 2 phương án đầu tiên. Tuy nhiên nó đã đi trật định hướng vì chỉ phù hợp với người dùng có khả năng sử dụng công nghệ trên phổ thông.

Chúng tôi quay lại từ phân tích nhu cầu khách hàng và hệ thống sản phẩm cũng như nghiệp vụ ngân hàng hiện có của MSB. Cũng như Research các ngân hàng trong nước và khu vực có cùng mô hình và hành vi tiêu dùng tương tự Việt Nam. Dựa vào tổng hợp đánh giá này vào tháng 2 năm 2016 chúng tôi đã đưa ra được phương án như kỳ vọng ban đầu với cấu trúc đơn giản hơn, tối ưu được các bước chức năng và bổ sung thiết lâp lịch, quản lý danh sách hoá đơn, xem lịch sử, truy vấn giao dịch thuận tiện.