Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Picenze corporation website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus cumque incidunt, repellendus saepe minus est. Deleniti doloribus, fuga necessitatibus officia ex vel a, ipsam debitis expedita similique molestiae, odit ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus cumque incidunt, repellendus saepe minus est. Deleniti doloribus, fuga necessitatibus officia ex vel a, ipsam debitis expedita similique molestiae, odit ipsum!

Lĩnh vực hoạt động:

 • Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ
 • Đầu tư xây dựng & Kinh doanh Bất động sản
 • Khách sạn & Nghỉ dưỡng