Skip to main content
Information
Services
 • Telephone

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Our Office

  33 Giang Van Minh Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

PROJECT
OVERVIEW

/Visual graphic design
/Website experiment design

Koidra Intelligent Automation Solutions

Koidra là startup công nghệ thử nghiệm ý tưởng ứng dụng công nghệ cao vào việc kiểm soát và phát triển nông nghiệp. Đầu năm 2023, Beau Agency và team Beautique đã xử lý lại bộ nhận diện và xây dựng website mới cho thương hiệu này.

BEAU AGENCY@2023

This is Image
This is Image
This is Image
This is Image

WORLD - LEADING INTELLIGENT

#1

DATA IoT APPLICATIONS

FOR ARGRICULTURE

This is Image
This is Image

AUTOMATION
SOLUTION

This is Image
This is Image
This is Image

DESIGN
EXECUTION

(01)

INNOVATIVE
TRANSFORMATION

Phản ánh công nghệ tiên tiến thông qua việc sử dụng các yếu tố thiết kế hiện đại và biểu tượng công nghệ.

This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
Liên tục tiến lên Sử dụng mũi tên xếp lớp hướng lên và áp dụng màu gradient, thể hiện văn hóa liên tục cải tiến của Koidra
Liên tục tiến lên Sử dụng mũi tên xếp lớp hướng lên và áp dụng màu gradient, thể hiện văn hóa liên tục cải tiến của Koidra

Typeface

04

Alliance

 • Studio

  Degarism

 • Weights

  28

This is Image
This is Image
This is Image

Color Palette

05

Carbon White

HEX F2F2F2

Energy Blue

HEX 072496

Core Blue

HEX 0052FE

Digital Green

HEX 00F260

Secondary color

Gradient

This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image

DESIGN
EXECUTION

(02)

SIMPLYCITY AND
VITALITY

Truyền tải nội dung dễ hiểu nhưng ấn tượng về mặt hình ảnh để nổi bật so với đối thủ cạnh tranh

This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image
This is Image

DESIGN
EXECUTION

(03)

RESPONSIVE
DEVICES

Thiết kế linh hoạt thích ứng trên các nền tảng thiết bị khác nhau nhằm đảm bảo truyền tải nội dung đồng đều

This is Image
This is Image
This is Image
Infographic Style Biểu đồ biểu diễn số liệu được áp dụng màu sắc quy chuẩn và ngôn ngữ đồ họa Koidra
This is Image
Infographic Style Biểu đồ biểu diễn số liệu được áp dụng màu sắc quy chuẩn và ngôn ngữ đồ họa Koidra
Điều hướng thông tin linh hoạt
This is Image
Điều hướng thông tin linh hoạt
This is Image
This is Image

Koidra Intelligent Automation Solutions

2023

Creative director

Phạm Hoàng Hà

content director

Lưu Kiên Định

Project manager

Nguyễn Huy Long

account executive

Bùi Thị Hòa

BRAND EXPERIENCE DESIGNER

Quách Đông Duy Anh

 

Hoàng Lê Phan

UX/UI designer

Phạm Hải Linh
Đỗ Tuấn Minh

 

Nguyễn Thái Đức Anh

TYPE designer

Ngô Nhật Quang

This is Image