Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

— Vietnam Creative Hubs Initiative

 • UI/UX Design
  Website
 • November
  2019

Mạng lưới không gian sáng tạo Việt Nam (ViCHI) được thành lập năm 2018 với mong muốn trở thành nền tảng cập nhật thông tin giúp kết nối và trợ giúp cộng đồng không gian sáng tạo tại Việt Nam.

Website

01

Cultural & Creative Hubs Vietnam long-term benefit for communities across cultural heritage and comtemporary art forms.

Hub Listing

02

Hubs’ Detail Info

03

Mobile Responsive

04

Style Guide

05

San Francisco
Display /Georgia

Nền tảng – Kết nối – Trợ giúp cho những không gian sáng tạo trong nước, nhằm tạo động lực và là nơi ươm mầm quan trọng của công nghiệp sáng tạo.

 • Beau Agency
 • UI/UX Design
  Website
 • November
  2019