— Vietnam Creative Hubs Initiative

 • UI/UX Design
  Website
 • November
  2019

Vietnam Creative Hubs Initiates was established in 2018, desired to be the essential platform to exchange information, connect and support the creative community of Vietnam.

Website

01

Cultural & Creative Hubs Vietnam long-term benefit for communities across cultural heritage and comtemporary art forms.

Hub Listing

02

Hubs’ Detail Info

03

Mobile Responsive

04

Style Guide

05

San Francisco
Display /Georgia

Nền tảng – Kết nối – Trợ giúp cho những không gian sáng tạo trong nước, nhằm tạo động lực và là nơi ươm mầm quan trọng của công nghiệp sáng tạo.

 • Beau Agency
 • UI/UX Design
  Website
 • November
  2019