Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

NCB Smart - Ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trên thiết bị di động

Mô tả dự án.

Ứng dụng NCB Smart có giao diện thân thiện, thao tác đơn giản giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Khách hàng có thể truy cập tài khoản của mình mọi lúc mọi nơi, theo dõi tình trạng tài khoản (truy vấn số dư, lịch sử giao dịch), thực hiện chuyển, gửi & tất toán tài khoản tiết kiệm trực tuyến, thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện thoại, nước, truyền hình…) và nạp thẻ game.

450+

tổng số lượng màn hình

120

luồng chức năng chính

simple usability smart optimal

Tính năng

 • Quản lý tài khoản thanh toán
 • Truy vấn nhanh thông tin số dư tài khoản tại thời điểm tra cứu
 • Truy vấn nhanh 10 giao dịch gần nhất
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản theo thời gian khách hàng lựa chọn
 • Xem chi tiết giao dịch
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Tra cứu thông tin khách hàng
 • Đổi mật khẩu đăng nhập
 • Quản lý tài khoản thanh toán
 • Truy vấn nhanh thông tin số dư tài khoản tại thời điểm tra cứu
 • Truy vấn nhanh 10 giao dịch gần nhất
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản theo thời gian khách hàng lựa chọn
 • Xem chi tiết giao dịch
 • Quản lý tài khoản thanh toán
 • Quản lý tài khoản tiết kiệm
 • Truy vấn nhanh thông tin tài khoản tiết kiệm: Số dư sổ, ngày đến hạn, lãi suất gửi
 • Tra cứu chi tiết thông tin tài khoản tiết kiệm: Ngày gửi, Ngày đến hạn, lãi suất, số dư, trạng thái sổ
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm điện tử I-Savings
 • Mở tiết kiệm điện tử
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Tiết kiệm gửi góp
 • Mở tiết kiệm gửi góp
 • Gửi thêm tiền vào tài khoản gửi góp
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Truy vấn nhanh thông tin số dư tài khoản tại thời điểm tra cứu
 • Đăng nhập và thiết lập ứng dụng
 • Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu
 • Cài đặt Vân tay
 • Cài đặt đăng nhập bằng vân tay
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng vân tay
 • Cài đặt Face ID
 • Cài đặt đăng nhập bằng FaceID
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng FaceID
 • Đăng nhập bằng vân tay
 • Xác thực giao dịch bằng vân tay
 • Đăng nhập bằng FaceID
 • Xác thực giao dịch bằng FaceID
 • Cá nhân hóa người dùng
 • Thay đổi ảnh đại diện
 • Cài đặt giao dịch yêu thích
 • Đăng nhập và thiết lập ứng dụng
 • Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu
 • Cài đặt Vân tay
 • Cài đặt đăng nhập bằng vân tay
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng vân tay
 • Cài đặt Face ID
 • Cài đặt đăng nhập bằng FaceID
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng FaceID
 • Thanh toán dịch vụ
 • Quản lý tài khoản tiết kiệm
 • Truy vấn nhanh thông tin tài khoản tiết kiệm: Số dư sổ, ngày đến hạn, lãi suất gửi
 • Tra cứu chi tiết thông tin tài khoản tiết kiệm: Ngày gửi, Ngày đến hạn, lãi suất, số dư, trạng thái sổ
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm điện tử I-Savings
 • Mở tiết kiệm điện tử
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Tiết kiệm gửi góp
 • Mở tiết kiệm gửi góp
 • Gửi thêm tiền vào tài khoản gửi góp
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm
 • Quản lý tài khoản tiết kiệm
 • Truy vấn nhanh thông tin tài khoản tiết kiệm: Số dư sổ, ngày đến hạn, lãi suất gửi
 • Tra cứu chi tiết thông tin tài khoản tiết kiệm: Ngày gửi, Ngày đến hạn, lãi suất, số dư, trạng thái sổ
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm điện tử I-Savings
 • Mở tiết kiệm điện tử
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Tiết kiệm gửi góp
 • Mở tiết kiệm gửi góp
 • Gửi thêm tiền vào tài khoản gửi góp
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm
 • Quản lý tài khoản tiết kiệm
 • Truy vấn nhanh thông tin tài khoản tiết kiệm: Số dư sổ, ngày đến hạn, lãi suất gửi
 • Tra cứu chi tiết thông tin tài khoản tiết kiệm: Ngày gửi, Ngày đến hạn, lãi suất, số dư, trạng thái sổ
 • Xem sao kê chi tiết tài khoản tiết kiệm gửi góp
 • Tiết kiệm điện tử I-Savings
 • Mở tiết kiệm điện tử
 • Tất toán tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Tiết kiệm gửi góp
 • Thanh toán dịch vụ
 • Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu
 • Cài đặt Vân tay
 • Cài đặt đăng nhập bằng vân tay
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng vân tay
 • Cài đặt Face ID
 • Cài đặt đăng nhập bằng FaceID
 • Cài đặt xác thực giao dịch bằng FaceID

UI elements

Màu sắc
Typography

SF Pro Text

Icon
Card/Option/Form

Màn hình chính.

Tài khoản Truy vấn tài khoản

Tài khoản. Mở tài khoản thanh toán chọn số

Tài khoản.Dịch vụ thẻ — Phát hành thẻ ATM

Chuyển khoản.Chuyển liên ngân hàng

Thanh toán dịch vụ.

Nạp tiền.Ví điện tử Airpay

Mở tài khoản
tiết kiệm i-saving.