Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Trải nghiệm
giáo dục Mỹ tại The Dewey Schools

Overview

Dự án triển khai website mới cho trường song ngữ quốc tế The Dewey Schools đã yêu cầu Beau Agency vận dụng năng lực tổng thể của mình trong việc xây dựng trải nghiệm số, tư vấn về chiến lược thể hiện trải nghiệm thương hiệu và kỹ thuật tinh giản nội dung.

Research & Empathy

Sự thành công của dự án website cho The Dewey Schools đầu tiên đến từ khả năng nghiên cứu của Beau Agency. Chúng tôi hiểu về những insight đặc thù của ngành giáo dục. Đồng thời, Beau cũng đã có thâm niên làm việc mới một loạt trường song ngữ quốc tế khác ở Hà Nội.

Chúng tôi xử lý bài toán này như thế nào?

01

Thiết kế trải nghiệm số

02

Điều chỉnh về trải nghiệm thương hiệu

Hoạch định bộ màu theo hướng hiện đại hơn từ bộ nhận diện của The Dewey Schools

Bộ màu chính

Bộ màu gradient

Bộ màu bổ trợ

03

Chiến lược thể hiện nội dung

Trực quan hóa cách thể hiện nội dung để bắt dính nhu cầu của phụ huynh