Skip to main content
Information
Services
 • Telephone

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Our Office

  33 Giang Van Minh Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Petrolimex website renewal

Comprehensive development
Sustainable business

PROJECT OVERVIEW

In 2012, Petrolimex Group was officially equitized, with the goal of bringing the group out on par with regional and international energy groups. In 2021, on the occasion of the 65th anniversary of the corporation's establishment, marking a journey of formation and development along with the process of nation building, Petrolimex Group once again affirms its determination to bring the Petrolimex brand to the forefront. to the world, with completely changing their digital experience to integrate to develop in the digital era.

 • Client

  Vietnam National
  Petroleum Group

  Date published

  January 2021

 • Service

  Digital Experience Renewal
  PC/Mobile Website
  UI/UX Design
  Front-end development
  Visual design

PROJECT OVERVIEW

Website position in the entire digital experience

Petrolimex website plays an important role for clients, partners, investors to interact, update news and information from the Group.

After the research process, website's targeted audience can be divided in to 3 main groups:

 • Investors / Funding managers - highest priority (New investors)
 • Partners, shareholders, businesses (existing investors)
 • Retail customers
 • Press

Một tập đoàn già cỗi

Trong nước, Petrolimex đã là tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhưng tính trong tầm khu vực, hình ảnh hiện tại của tập đoàn có phần nào vẫn chưa được thể hiện một cách mạnh mẽ để giúp tăng khả năng cạnh tranh với các tập đoàn năng lượng lớn khác trong khu vực.

Hệ thống trải nghiệm digital và hình ảnh có thể coi là bộ mặt đại diện của tập đoàn trên không gian số với đối tác, khách hàng và các nhà đầu tư, được xây dựng đã lâu dưới những những nền tảng đã cũ. Điều này gây ra nhiều cản trở trong việc truyền thông, cung cấp tin tức, số liệu tới các nhà đầu tư và phần nào gián tiếp hạn chế khả năng phát triển của tập đoàn trong tương lai.

With regard to sustainability, Petrolimex is proud to be a socially responsible business that always respects and harmonises the interests of all related parties, protects the environment and makes considerable contributions to the State budget. Petrolimex is always a pioneer in transforming and trading clean, eco-friendly energy products

MR. PHAM VAN THANH CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

BRAND DIRECTION

The Group potential

For the past years, Petrolimex Group has been continuously devoting efforts to commit a sustainable future, assisting the country by becoming the core economical company with a transparent and efficient business model. Countless efforts are made, for example, billion dolars is invested in greenhouse gas emission system of petroleum transportation and storing process. Petrolimex is the leading high-quality petroleum distributor in Vietnam who are able to optimize the operation and management process with modern digital system investment.

 • Completing the VRU (vapor recovery unit system) at Duc Giang Petroleum Warehouse

 • Petrolimex installs pontoon roofs at storage tanks

 • Maintenance process for tanks and pipelines are strictly managed

 • Complete equipping of vapor recovery system at all stores

 • Petrolimex has researched gasoline pump to recover vapors

Efectiveness:

 • 20.346 tons

  CO Emission

 • 2.765 tons

  NOx + HC Emission

 • 1.035 tons

  Hydrocacbon

 • Completing the VRU (vapor recovery unit system) at Duc Giang Petroleum Warehouse

 • Petrolimex installs pontoon roofs at storage tanks

 • Maintenance process for tanks and pipelines are strictly managed

 • Complete equipping of vapor recovery system at all stores

 • Petrolimex has researched gasoline pump to recover vapors

Chiến lược trải nghiệm

Với những nghiên cứu về thị trường cũng như những hiểu biết về tiềm lực doanh nghiệp, chúng tôi xác định mục tiêu chiến lược mới dành cho trải nghiệm digital của tập đoàn Petrolimex như sau:

Tập trung truyền tải và thể hiện hình ảnh về tập đoàn Petrolimex tăng trưởng toàn diện đi cùng với phát triển bền vững và minh bạch.

Cấu trúc nội dung

Design solution

Transformation for deliverance of sustainability values

GLOBAL / PROFESSIONAL / EFFECTIVE

Home page

The most important and prominent information and events will be placed on a fullscreen - borderless banner on the homepage, creating a clean, professional and modern feeling.

The menu structure shows the corporation's determination to convey the message of sustainability to the public. A completely new information about sustainability is placed in the top position of the menu bar, compared to the old website. Page for investors and shareholders along with separate pages to introduce the business operation is also presented.

 • 01 Ngay tại trang chủ, số liệu về thành quả của quá trình phát triển bền vững mà tập đoàn đã đạt được sẽ được cập nhật như một cách để khẳng định những nỗ lực thực tế, hiệu quả về việc phát triển bền vững mà tập đoàn đã triển khai trong suốt quá trình vừa qua tới công chúng và các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng đây là một yếu tố hết sức quan trọng đối với các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu để đưa ra quyết định đầu tư của mình.
 • 02 Giá cổ phiếu theo thời gian thực cùng với các thông tin quan trọng khác mà nhà đầu tư quan tâm đều được chúng tôi khéo léo đưa vào cấu phần chức năng riêng để nhà đầu tư hay người đọc có thể dễ dàng di chuyển ngay tại trang chủ để tới phần thông tin họ cần tìm hiểu.
 • 03 Ngay tại trang chủ, số liệu về thành quả của quá trình phát triển bền vững mà tập đoàn đã đạt được sẽ được cập nhật như một cách để khẳng định những nỗ lực thực tế, hiệu quả về việc phát triển bền vững mà tập đoàn đã triển khai trong suốt quá trình vừa qua tới công chúng và các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng đây là một yếu tố hết sức quan trọng đối với các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu để đưa ra quyết định đầu tư của mình.
01
Những số liệu chứng mình tăng trưởng và thành tựu trong quá trình kinh doanh không được nhất mạnh và truyền tải tại website cũ, nay đã được thay thế bằng hình thức biểu đạt rõ ràng, gây ấn tượng mạnh và khẳng định tiềm năng và vị thế của tập đoàn.
02
Giá cổ phiếu theo thời gian thực cùng với các thông tin quan trọng khác mà nhà đầu tư quan tâm đều được chúng tôi khéo léo đưa vào cấu phần chức năng riêng để nhà đầu tư hay người đọc có thể dễ dàng di chuyển ngay tại trang chủ để tới phần thông tin họ cần tìm hiểu.
03
Ngay tại trang chủ, số liệu về thành quả của quá trình phát triển bền vững mà tập đoàn đã đạt được sẽ được cập nhật như một cách để khẳng định những nỗ lực thực tế, hiệu quả về việc phát triển bền vững mà tập đoàn đã triển khai trong suốt quá trình vừa qua tới công chúng và các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng đây là một yếu tố hết sức quan trọng đối với các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu để đưa ra quyết định đầu tư của mình.

Investors

A neated and logical page for investors to update the latest information and documents about the corporation is also built to increase the user experience.

Previously, it was difficult for users to find documents and reports because the old website platform did not support document categorization into different types and years. We've overcome this barrier with smart filtering and management systems so users can find exactly what they're looking for.

Operations

Consistent design language and design thinking is applied throughout the entire digital experience, other Petrolimex business content pages are presented with impressive large images, powerful messages and chart system, visual data. It helps to effectively convey information, while increasing the the corporation's credibility in the mind of investors and the public.

IMAGE DIRECTIONS

Photo with high brightness, good contrast, clear subject to clearly express positive feeling and 'Enthusiasm' personality

Natural and bright tones to build a brand image with high reliability

Figures and charts

We also go into the smallest details, optimizing UI to help users easily grasp the information. Each design ingredient contributes to create a logical whole and providing a better experience.

Mobile experience
optimization

Our digital design allows the brand's experience to be optimally present across different platforms and mobile devices.