VNPayment
Payment Solution

Là giải pháp thanh toán cho website thương mại điện tử VnPayment cung cấp công cụ thanh toán nhanh chóng, hiện đại & an toàn cho hoạt động thương mại điện tử ở mọi quy mô kinh doanh.

Trang chủ được thiết kế với layout dạng landing page khoảng cách thoáng nội dung chia nhiều phần. luồn dùng thuận tiện giúp người dùng cảm giác thoải mái thân thiện. Website responsive tối ưu trên mọi thiết bị như PC, Tablet và mobile. Hiệu ứng trên trang là điểm tạo cảm giác khám phá rất thú vị cho khách hàng.

Client
VNPay
Duration
01.12.2014 - 15.02.2015
Service