Maritime Bank
Internet Banking

Chúng tôi quay lại từ phân tích nhu cầu khách hàng và hệ thống sản phẩm cũng như nghiệp vụ ngân hàng hiện có của MSB. Cũng như Research các ngân hàng trong nước và khu vực có cùng mô hình và hành vi tiêu dùng tương tự Việt Nam. Dựa vào tổng hợp đánh giá này vào tháng 2 năm 2016 chúng tôi đã đưa ra được phương án như kỳ vọng ban đầu với cấu trúc đơn giản hơn, tối ưu được các bước chức năng và bổ sung thiết lâp lịch, quản lý danh sách hoá đơn, xem lịch sử, truy vấn giao dịch thuận tiện.

Client
Maritime Bank
Duration
15.06.2015 - 15.06.2016