Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Trải nghiệm số là giá trị tuy vô hình nhưng lại hiện hữu trong tâm trí khách hàng xuyên suốt tại từng điểm chạm cũng như toàn bộ hành trình số mà khách hàng đi qua. Xây dựng trải nghiệm số thành công đòi hỏi một tư duy phản biện cùng với sự sự cân bằng khéo léo giữa những yếu tố tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại không thể tách biệt như trải nghiệm thân thuộc cũng không kém sức hấp dẫn, sự hài hoà của tổng thể kết hợp với những cá tính độc đáo riêng biệt, đơn giản mà không kém phần hữu dụng.

Agency

Trải nghiệm số là giá trị tuy vô hình nhưng lại hiện hữu trong tâm trí khách hàng xuyên suốt tại từng điểm chạm cũng như toàn bộ hành trình số mà khách hàng đi qua. Xây dựng trải nghiệm số thành công đòi hỏi một tư duy phản biện cùng với sự sự cân bằng khéo léo giữa những yếu tố tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại không thể tách biệt như trải nghiệm thân thuộc cũng không kém sức hấp dẫn, sự hài hoà của tổng thể kết hợp với những cá tính độc đáo riêng biệt, đơn giản mà không kém phần hữu dụng.

Đăng ký
nhận tin tức.