Nhảy đến nội dung
Thông tin
Dịch vụ
 • Số điện thoại

  (+84) 97 531 9889

  (+84) 86 929 1771

 • Email

  infor@beau.vn

 • Văn phòng đại diện

  Tầng 5, 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Customer Journey Mapping (CJM) - Bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng (CX). CJM là một sơ đồ thể hiện hành trình trải nghiệm của khách hàng kết nối với thương hiệu. Sơ đồ này trình bày các “điểm chạm” trong quá trình khách hàng tương tác với doanh nghiệp.

Đăng ký
nhận tin tức.